आज काठमाडौं ढल्को , लिन्क रोड स्थित बनएको धेरै नभएको पूल भात्किएछ । दोशी को त ?

२०७४-०४-२७
आज काठमाडौं ढल्को , लिन्क रोड स्थित बनएको धेरै नभएको पूल भात्किएछ ।
दोशी को त ?

श्रोत : Anuj Man Shrestha

Comments

comments

error: Content is protected !!