सडकमा सर्वेन्द्र खनाल – यसरी खाली गराए, फुटपाथ | Sarvendra Khanal on street of Kathmandu.

सडकमा सर्वेन्द्र खनाल – यसरी खाली गराए, फुटपाथ | Sarvendra Khanal on street of Kathmandu.

Comments

comments

error: Content is protected !!