सवाधन ! बन्द पसल बाट यसरी समान चो रि हुन सक्छ ।

सवाधन ! बन्द पसल बाट यसरी समान चो रि हुन सक्छ ।

2,038 total views, 1 views today

Comments

comments