सवाधन ! बन्द पसल बाट यसरी समान चो रि हुन सक्छ ।

सवाधन ! बन्द पसल बाट यसरी समान चो रि हुन सक्छ ।

1,887 total views, 2 views today

Comments

comments